Hur fungerar bländaren?

Den tredje grundpelaren inom fotografering är bländaren och hur den fungerar. Bländaren fungerar som en dammlucka kan man säga, ju mer öppen den är desto mer ljus släpps in till kamerans sensor. Den största bländaren har det lägsta bländartalet, t.ex. 1,4 medan den minsta bländaren har ett högre bländartal t.ex. 22. Beroende på ditt objektiv så kan du ha olika värden som gäller som största bländartal, men standard på 18-55mm objektiv är bländarvärde på 3,5-5,6. Det fungerar på så sätt att det är en rörlig bländare, när du har 18mm brännvidd så är största bländare 3,5 och på 55mm är största bländare 5,6.

För att vi ska lära oss hur det här hänger ihop så rekommenderar jag att använda programläge A eller Av beroende på din kamera. Detta på grund av att det är du som justerar bländare med kameran tar hand som slutartiden. Om du använder dig av en bländare på 3,5 så ger det dig möjlighet att ha en kortare slutartid än om du använder bländare 5,6. Så ju större bländare du har desto kortare slutartid kan du använda.

Problemet med att använda en stor bländare är att skärpedjupet blir kort, bakgrunden/förgrunden blir suddig och bara där fokus ligger blir det skarpt. Ju större bländare ju suddigare blir bakgrunden vilket är jättebra vid porträttfotografering eller macro då man isolerar bort störande objekt. Men vill du ha landskapsfoto så krävs en mindre bländare som kan ge skärpa långt in i bilden. Här brukar man använda bländartal på över 11.

Så när du fotograferar porträtt och macro, sträva efter så stor bländare (lågt bländartal) som möjligt och om du fotar landskap sträva efter en mindre bländare över 11.

Share your thoughts