Hur fungerar slutartiden?

Slutartiden brukar vara det som man förstår lättast i början av sin fotokarriär. En enkel förklaring brukar vara att slutartiden är den tid som kamerans slutare är öppen på, visst låter det inte så svårt? Ju kortare slutartid du har ju mindre ljus hinner släppas in och ju längre slutartid du har desto mer ljus hinner släppas in.

När du börjar experimentera med slutartiden så kan det vara en idé att välja S-läget eller Tv då du i det programläget kan justera slutartiden medan kameran sköter bländaren åt dig vilket kan vara behändigt innan du lärt dig hur de samspelar.

SLUTARTIDEN ANGES I SEKUNDER

Slutartiden anges i sekunder, några exempel kan vara 1/8, 1/50, 1/2000 och betyder helt enkelt att det är delar av sekunder, en åttondel och så vidare. En slutartid på 1/2000 kan fånga väldigt snabba rörelser medan 1/8 inte klarar av det. Man brukar sträva efter att ha så snabb slutartid som möjligt då det minskar rörelseoskärpan som ofta uppstår annars. Tillfällen där man kan vilja ha lite längre slutartid är när man vill få vatten att se ut som dimma men då krävs det ofta gråfilter, stativ och långa slutartider.

Om du väljer en kortare slutartid minskas mängden ljus som hinner släppas in och bilden blir då mörkare om du inte justerar ISO eller bländare. Om du väljer en kortare slutartid får du välja en större bländare eller justera ISO till ett högre tal.

Om du fotograferar bilar i rörelse, sport, djur och liknande så krävs det en slutartid på minst 1/250 men gärna ännu kortare om det är möjligt.

Share your thoughts